در دسترس

بسته های حمایت تحصیلی

حامی محترم شما میتوانید هزینه تحصیل یک دانش آموز دبستانی و دبیرستانی و یا دانشگاهی را پذیرفته و هزینه های حمايتي مورد نظر موسسه در بخش های سه گانه عبارتست از:
کمک هزینه نقدی
تهیه کتاب و لوازم مورد نیاز کمک آموزشی (کمک های غیرنقدی)
هزينه دوره های اموزشی مورد نیاز دانش آموز يا دانشجو
موسسه سالانه بطور متوسط برای هر دانشجو مبلغ 24000000 ریال ، براي دانش آموز دبیرستانی مبلغ 16000000 ریال و برای دانش آموز دبستان مبلغ 12000000 ریال هزينه مي نمايد.

کمک هزینه نقدی

loading

هزينه دوره های اموزشی مورد نیاز دانش آموز يا دانشجو

شناسه: 1401 دسته: