زهرا صدر اعظم نوری

پیام مدیرعامل

سلام خدمت دوستان گرامی

شاید شما هم بار ها این بیت رو پیش خودتون تکرار کرده باشین که ” گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود چرا گاهی نمیشود نمیشود و نمیشود …” همیشه از خودم سوال میکردم که چه جوری میشه گوش های خدا شد و صدای نیازمندان رو شنید و در زندگی برخی انسان ها زمینه استجابت دعاها رو فراهم کرد تا اینکه روزی رسید که با شنیدن بخشی از آرزوها و آمال نیازمندان و ارتباطم با افراد خیر و دلسوز جامعه  برایم فرصتی رو فراهم کرد تا بافقط یک اقدام صدای دختران با استعداد ولی محروم به گوش خیرخواهان برسد.

موسسه خیریه اجتماعی فرهنگی یاس پیوندی ناگسستنی بین دو نیاز و امکان فراهم کرده بود دخترانی که با حمایت‌های بی دریغ مشاورین و مددکاران و حامیان و خیرین در جاده امن زندگی به پیش می‌رفتند از ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر تا اشتغال و تشکیل خانواده در واقع بیت گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود… به نام دخترانی شدکه باور کرده بودند” گاهی هزار دوره  دعا بی اجابت است بود “… در اینجا همه گونه شرایطی بود… راهنمایی برای فهم بهتر زندگی و مسئله های آن، تلاش برای افزایش مهارت‌های فردی و تخصصی ،تامین اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مدد جویان ،تامین پشتیبانی‌های سلامت و بهداشت، تامین کمک هزینه های تحصیلی مورد نیاز،تامین سبد های کالا و ارزاق ، تامین وام های محدود آن هم با پیوندی بین شبکه ای از نیازها ، مدد کاران و مشاورین با شبکه ای از افراد و سازمان‌های متخصص ، خیر و توانمند و امیدوارم بتواند شبکه ای هر چه گسترده تر و کیفی تر را شکل دهد.

زهرا صدر اعظم نوری