حامی محترم
ظرفیت رسانه های مجازی فرصت مناسبي برای معرفي موسسه ياس و خدمات آن و همچنین بهترین امكان براي باز شناسی دختران پر تلاش در معرض خطر ترک تحصیل ، و به میدان امدن خیرین و نیکو کاران است.صفحات فردی و یا رسانه های جمعی شما میتوانند بهترین پیام اوران موسسه در دنیای مهرباني باشند. پیام رسان ياس باشيد

b9fa09

    همیار مهربانی باشید
    1. [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]