هنرمندان و صنعت گران خير و علاقه مند مي توانند با برگزاری بازارچه های فروش آثار خود در زمينه هاي مختلف هنري نظير هنر های تجسمي، صنايع دستي ، فروش اثار قدیمی و عتیقه با هماهنگي موسسه ، ياريگر ياس باشند. ضمنا هنرمندان عزيز مي توانند با اهدا تمام يا بخشي از عوايد برگزاری کنسرت ها،اكران فيلم و اجراي تئاتر و ساير فعاليت هاي هنري از اين دست و متناسب با قوانين كشور برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و ورزشی متناسب به نفع موسسه اقدام نمايند.

    می خواهم بانی باشم
    1. [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]