هنرمندان و صنعت گران خیر و علاقه مند می توانند با برگزاری بازارچه های فروش آثار خود در زمینه های مختلف هنری نظیر هنر های تجسمی، صنایع دستی ، فروش اثار قدیمی و عتیقه با هماهنگی موسسه ، یاریگر یاس باشند. ضمنا هنرمندان عزیز می توانند با اهدا تمام یا بخشی از عواید برگزاری کنسرت ها،اکران فیلم و اجرای تئاتر و سایر فعالیت های هنری از این دست و متناسب با قوانین کشور برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و ورزشی متناسب به نفع موسسه اقدام نمایند.

    می خواهم بانی باشم