مراسم قدردانی از پذیرفته شدگان در کنکور

دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،علم و صنعت ،علوم پزشکی شیراز ، الزهرا،فرهنگیان، علامه طباطبایی،و … امسال نیز پذیرای دختران تلاشگر این موسسه شدند قدردان زحمات شما خیرین محترم هستیم

موسسه اجتماعی فرهنگی یاس