حامی محترم، دختران علاقه مند به تحصیل در مقاطع تحصیلی سه گانه و دانشگاه چنانچه پویایی تحصیلی انها مورد تایید شورای مدد کاری قرار گیرد و به دلیل فقدان حامی موثر دچار مشکلات تحصیلی شوند ،مورد حمایت موسسه قرار می گیرند و موسسه پس از طی مراحل آشنایی و مصاحبه و بازدید از محل زندگی و موافقت شورای مدد کاری، فرایند حمایت اغاز خواهد کرد.

    دانش آموز مستعدی